Strategie

Společnost se řídí globálním firemním principem "Kvalita na prvním místě". Proto vždy usiluje o to, aby svým zákazníkům dodávala spolehlivé výrobky jedinečné jakosti vyrobené s využitím nejnovějších technologií.

Strategický plán na období pěti let 2012 - 2016

Nejvyšší cíl: Maximalizovat zájmy zúčastněných stran

Tvořit prosperující zítřek spolu s lidmi, společnostmi a přírodou.

Základní princip: KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Čeho chceme dosáhnout v tomto období

Pokračovat v růstu rozšiřování počtu a různorodosti zákazníků i výrobků.

Zlepšení konkurenceschopnosti zvyšováním efektivity firmy a řízení lidských zdrojů.

Být evropskými výrobci automobilů považováni za kvalitního a schopného dodavatele motorových součástí a hliníkových odlitků.

Cíle jednotlivých let

 Rok  Činnost  Obrat
 2012  Naplnit stávající kapacitu  47 mil. Euro
 2013   Naplnit stávající kapacitu, přidat nové výrobky a procesy  64 mil. Euro
 2014  Naplnit stávající kapacitu, přidat nové výrobky a procesy  80 mil. Euro
2015  Rozšíření o druhý závod a představení nových výrobků  90 mil. Euro
 2016  Rozšíření o druhý závod a představení nových výrobků  100 mil. Euro