Dodržujte prosím následující pravidla

  • Před vjezdem do AEM-C informujte vrátnici o své přítomnosti.
  • V areálu je zakázáno pořizovat fotografie nebo videozáznam.
  • Do budovy vstupujte vybaven/a ochrannými pomůckami: zapnutá reflexní vesta, na očích ochranné brýle, na nohou plná (bezpečnostní) obuv a dlouhé kalhoty.
  • Při nakládce a vykládce udržujte vzdálenost alespoň 5 metrů od vysokozdvižných vozíků.
  • Nevzdalujte se od vozidla, neopouštějte prostor logistiky.
  • Dodržujte zákaz kouření (kouřit je možné pouze na vyhrazených místech).
  • Dodržujte dopravní značení.
  • Dodržujte pokyny zaměstnanců AEM-C.

Vícejazyčný obrázek (malá velikost)

Vícejazyčný obrázek (velká velikost)