Dodržujte prosím následující pravidla

  • Před vjezdem do AEM-C informujte vrátnici o své přítomnosti.
  • Při pohybu v prostoru logistiky na sobě mějte reflexní vestu.
  • Při pohybu po AEM-C mějte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
  • Při nakládce a vykládce udržujte vzdálenost alespoň 5 metrů od vysokozdvižných vozíků.
  • Při pohybu po AEM-C choďte pouze po modře vyznačených koridorech.
  • Dodružujte zákaz kouření (kouřit je možné pouze na vyhrazených místech).
  • Dodržujte dopravní značení.
  • Dodržujte pokyny zaměstnanců AEM-C.

Vícejazyčný obrázek (malá velikost)

Vícejazyčný obrázek (velká velikost)