Dodržujte prosím následující pravidla

  • Před vjezdem informujte vrátnici AEM-C o své přítomnosti.
  • Při pohybu v prostoru logistiky mějte na sobě reflexní vestu.
  • Při pohybu po AEM-C mějte obutou pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
  • Při nakládce a vykládce si udržujte vzdálenost alespoň 5 mětrů od vysokozdvižných vozíků.
  • Při pohybu po AEM-C choďte pouze po modře vyznačených koridorech.
  • Zákaz kouření (možné pouze na vyhrazených místech).
  • Dodržujte dopravní značení.
  • Dodržujte pokyny zaměstnanců AEM-C.

Vícejazyčný obrázek (malá velikost)

Vícejazyčný obrázek (velká velikost)