Proces tlakového lití a dokončování

V tomto oddělení se zabýváme výrobou hliníkových odlitků do motorů, převodovek a servořízení.

Nejprve jsou hliníkové ingoty roztaveny v tavící peci s kapacitou 6 tun, která udržuje teplotu tekutého kovu na 730°C. Následně pomocí transportní pánve s kapacitou 900 kg převezeme tekutý kov, na zařízení od výrobce Foseco, kde probíhá odplyňování tekutého kovu (čištění). Následuje převoz tekutého kovu pomocí vysokozdvižného vozíku do udržovací pece, jejíž kapacita činí 2,7 tuny. Ta udržuje stabilně tekutý kov na teplotu od 660°C do 690°C, dle daného výrobku. Výrobky se lisují na tlakovém licím stroji s uzavírací silou 850t až 1 250t a  je součástí robotizované linky. Další součástí této linky je sprejovací robot, vyjímací robot a otloukací zařízení. Roboti jsou od výrobce FANUC. Každý odlitek se označí jedinečným kódem. Následuje chlazení odlitku v chladících tunelech 4 více objemovými ventilátory. Po zchladnutí se odlitek přesouvá na pracoviště operátora, které je převážně robotické. V případě nutnosti ruční apretace je využíván pneumatický pilník. U některých odlitků je potřeba další opracování, jako např. vyrovnání odlitku (využíváme zařízení od firmy Robopress a Tecnopres, které neslouží pouze k rovnání, ale i ulamování, ostřihu a zahlubování otvorů), žíhání nebo tryskání.

Automatizované a robotické pracoviště vytváří úsporu času operátora, který svůj čas věnuje finální kontrole dílu a garanci 100% kvality.