Podporujeme

Podílíme se na rozvoji aktivit v kultuře, sportu, bezpečnosti, zdraví, ochrany životního prostředí a vzdělání v regionu Písek.

Do Nemocnice Písek jsme zakoupili zdravotní postele a dýchací ventilátor na nedonošenecké oddělení.

Nemocnice Písek, dýchací ventilátor na nedonošenecké oddělení

Sponzorujeme akce na podporu našich zaměstnanců či jejich rodinných příslušníků např. divadelní představení, sportovní utkání, jezdecké závody, myslivecký spolek, apod. Každoročně podporujeme regionální kulturní akce jako Advent v Písku.

Zapojili jsme se do sázení stromů - výsadby 50 smrků v Písku.

Výsadba 50 smrků v Písku

V oblasti zlepšování životního prostředí a ekologie spolupracujeme s firmami, které odebírají baterie a vyřazené elektrozařízení. Prostřednictvím této recyklace přispíváme na Konto bariéry, Fond ohrožených dětí a projekt Světluška.

Jsme držitelem certifikátu řízení ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2015, ochrana životního prostředí je součástí výroby, máme vlastní ČOV, třídíme odpad.